Selected Madrasahs Print E-mail

 

  1. Barahatia Malpukuria Miskatul Ulum Madrasah, Lohagara, Chittagong
  2. Dakkhingaon Kaliab Dakhil Madrasah, Kapasia, Gazipur
  3. Hapunia Dakhil Madrasah, Sherpur, Bogra
  4. Nayanagar Nesaria Islamia Dakhil Madrasah, Turag, Dhaka
  5. Paksharif Dakhil Madrasah, Kaliganj, Jhenaidah
  6. Rasulpur Girls Dakhil Madrasah, Araihazar, Narayanganj
 

News and Events

Selected Candidates List for Computer Fundamentals (CF) for Round-35 & Round-36   01. Candidates List for Round-35 Computer Fundamentals 02. Candidates List for Round-36 Compute... Read more
মৌখিক পরিক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা ও সূচি (ভোকেশনাল ট্রেনিং রাউন্ড-১১ )   চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ও সূচি (ভোকেশনাল ট্রেনিং রাউন্ড-11) Read more

IT Scholarship Project

Application Deadline:

31 July 2017


Details guidelines